หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.บ้านขอนหาด ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ถนนรถไฟ 2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทร. 0-7538-1223 www.chauathealth.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบการบริหาร
นโยบายของผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม MOPH
ติดต่อเรา
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้ดูแลระบบ
 
ภารกิจสาธารณสุขอำเภอ ห้องปฎิบัติการสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรม สสอ.ชะอวด/รพ.สต.ในเครือ
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
คณะกรรมการระดับจังหวัด ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.บ้านนางหลง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564...
อ่านรายละเอียด
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
คณะกรรมการระดับจังหวัด ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.บ้านควนสมบูรณ์...
อ่านรายละเอียด
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอชะอวด
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
เมนูย่อย
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
ประมวลจริยธรรมช้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ.2562
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
ITA 2564
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 
 
     ข่าวสารในเครือ               สสอ.ชะอวด
เวปไซต์ตรวจสอบ มารตราการแต่ละจังหวัด (ดู : 1289)
ตารางเวรด่านคัดกรอง เดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 880)
ตารางเวรด่านคัดกรองโรคโควิดประจำเดือนพฤษภาคม2564 (ดู : 1097)
ตารางเวรคัดกรองโรคโควิด ณ บ้านวังอ่างเดือน เมย64 (ดู : 1146)
 
ดูทั้งหมด
 
     แจ้งข่าว               อบรม / ประชุม / สัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (ดู : 558)
แจ้งเลื่อนสอบตำแหน่งนักวิชาการ (ดู : 537)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวง (ดู : 692)
รับสมัคร พกส. นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย (ดู : 761)
มาตราการควบคุมโรคโควิด พื้นที่อำเภอชะอวด (ดู : 1245)
 
ดูทั้งหมด
 
 

 

 

      หนังสือเวียน           แจ้งเรื่อง สสอ.ชะอวด
การเบิกจ่าย จาก สปสช. (ดู : 277)
 
ดูทั้งหมด
 
 
      รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในเครือข่าย
  สสอ.ชะอวด
  รพ.สต.บ้านสามแยก
  รพ.สต.บ้านไร่เนิน
  รพ.สต.บ้านควนสมบูรณ์
  รพ.สต.บ้านเขาลำปะ
  รพ.สต.บ้านหัวถนน
  รพ.สต.บ้านควนชิง
  รพ.สต.บ้านควนหรั่ง
  รพ.สต.บ้านควนเงิน
  รพ.สต.บ้านขอนหาด
  รพ.สต.บ้านตรอกแค
  รพ.สต.บ้านไม้เสียบ
  รพ.สต.บ้นควนหนองหงส์
  รพ.สต.บ้านเขาพระทอง
  รพ.สต.บ้านห้วยแหยง
  รพ.สต.บ้านนางหลง
  รพ.สต.บ้านพรุบัว
รวมลิ้งค์สำคัญ
สายด่วนสุขภาพ
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
     รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
     สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  กระดานสนทนา
 
  สาธารณสุขอำเภอ ชะอวด
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด
ถนนรถไฟ 2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ : 0-7538-1223 โทรสาร : 0-7538-1223
Copyright © 2016. www.chauathealth.com. All rights reserved. Powered by stsbbs