สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด

ถนนรถไฟ 2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ : 0-7538-1223 โทรสาร : 0-7538-0002
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sso.chauat@gmail.com