ข่าวในเครือ สสอ.ชะอวด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
20 มิถุนายน 2566

311


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 3๑ มีนาคม 2566