ข่าวในเครือ สสอ.ชะอวด
ตารางอยู่เวรงานดอกจูดบานอำเภอชะอวด
14 สิงหาคม 2566

373


แจ้ง บุคลากรทุกท่าน ขอความร่วมมืออยู่เวรงานดอกจูดบานของอำเภอชะอวด ตามแบบ
ตารางสำรวจ การอยู่เวรงานดอกจูดบานของ อำเภอชะอวด ของบุคลากร
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด โดยเติมชื่อ ตามวันที่ ตามลิงค์นี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16fA0gwHExyZ1R58kk4s7HrW7lgL6YFSk4z6hPOvJ1Ck/edit?usp=sharing