ข่าวในเครือ สสอ.ชะอวด
จำนวนการให้บริการฉีดวัคซีน HPV
3 ธันวาคม 2566

66


เครือข่ายสุขภาพอำเภอชะอวด บริการให้วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมลลูก